Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Share

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

Foto fra Fana bygdebok 1933

Fotosamling etter bygdebokforfatter Hermod Hjellestad. For et par år siden overtok Bergen byarkiv en liten fotosamling på omkring 200 foto etter bygdebokforfatter Hermod Hjellestad. Hjellestad var forfatter av Fana bygdebok fra 1933. Bygdeboken i to bind var rikt illustrert. En del foto ble tatt i perioden 1930 til 1932, supplert med eldre foto, kart og tegninger. De fleste fotoene som vi har overtatt skriver seg fra bind 2, der navnegårder i Fana og Fyllingsdalen (som var en del av Fana i 1933) ble presentert. Bygdeboken hadde foto av alle navnegårdene, men noen av disse mangler i vår samling etter Hjellestad. Fotoene fra gårdene Søylen og Ådland er ikke de samme som ble brukt i Fana bygdebok. Fotoene fra gårdene og noen andre foto ble tatt av jernbanekontorist Enoch Djupdræt. Djupdræt ble seinere profesjonell fotograf, og hadde sitt studio på Nesttun. Fotoene fra navnegårdene utgjør størstedelen av samlingen vi presenterer her. Andre foto er tatt av Rolf Nordhagen, Jacob Naustdal, Ola Bønes og Henry Oma med flere. Fotoene viser hvordan gårder og landskap fortonet seg før utbyggingen i Fana og Fyllingsdalen startet, og gir et godt innblikk i hvordan kultur- og naturlandskapet fremsto for 90 år siden.