Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Share

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

Bergen Brannvesen gjennom krigen

Andre verdenskrig påvirket i høyeste grad Bergen brannvesen. En rekke hendelser og ulykker førte til tap av menneskeliv og materielle verdier i byen. Slukkingsarbeidet var svært farlig. Ti brannmenn og en brannsjef ble drept på vakt. Fotoene i albumet ble samlet i 1956. Den originale innledningen til albumet: "Dette album inneholder en samling fotos tatt i krigsårene 1940-1945. Som kjent var det forbudt å fotografere. Samlingen må derfor ses med dette for øyet. det står ikke anført opplysninger på fotografene, slik at en i stor utstrekning har måttet søke å lokalisere bildene best mulig etter stedsans og hukommelse. Der hvor bildene har forbindelse med brann, har en lest en brannrapport /journal og på den måten tidfestet handlingen samtidig som en har ført til de i journalen gitte opplysninger. Bildene er satt opp i kronologisk rekkefølge, dog med den unntakelse at bilder som vedrører tyskerne og forholdene i sin alminnelighet under okkupasjonen er satt inn først" Bergen den 1. desember 1956. H. Gripne.
Bergen brannvesen Andre verdenskrig Okkupasjon Branner Eksplosjonsulykken 1940-tallet