Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Share

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

Album: Arne Fabrikker

I år er det 175 år siden Arne Fabrikker i Ytre Arna ble grunnlagt. Dette markerer vi ved å legge ut et album med foto og utklipp fra Arne Fabrikkers 100 års jubileum i 1946, inkludert eldre og samtidige foto av fabrikkbygningene, og foto fra storflommen som rammet fabrikken i 1953. Fabrikken som var landets første mekaniske bomullsveveri, ble grunnlagt av Peter Jebsen i 1846. Broren Jürg Jebsen anla ullvarefabrikk like ved i 1852. Fabrikkene ble slått sammen i 1863 og fikk navnet P. Jebsen & Co. Fabrikken skiftet navn til A/S Arne Fabrikker i 1878. Arne Fabrikker var i mange år en av landets største innen tekstilproduksjon. Fra 1970- tallet gikk det nedover med fabrikken grunnet økende konkurranse fra utlandet. Produksjonen stoppet helt i 1998. Arne Fabrikker var hjørnesteinsbedriften i Ytre Arna. Den startet egen skole, og tok seg av arbeiderenes sosiale forhold.
Arne Fabrikker Ytre Arna Karl Jebsen Jubileum 1946 Arne Mannskor Arne Musikkforening Ambrosia Tønnesen