Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Share

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

Arkivskaper: Gassverket

I 1853 vedtok Bergen bystyre at byens første gassverk skulle bygges. Gassverket startet opp driften i 1856 og lå da i Kaigaten, omtrent der hvor jernbanestasjonen og biblioteket ligger i dag. Etter avtale med kommunen ble verket drevet av et privat aksjeselskap de første tretti årene. Hovedgrunnen til opprettelsen av gassverket var at byen trengte bedre gatebelysning, men behovet for gass økte stadig. På begynnelsen av 1900-tallet hadde ikke lenger det gamle gassverket i Kaigaten nok kapasitet. I løpet av årene 1907-1908 ble produksjonen flyttet til et nytt gassverk i Jekteviken. Utover 1900-tallet ble produksjonsvilkårene for kullgass dårligere. Fra midten av 1960-tallet begynte verket med oljegassproduksjon fra lettbensin og trappet ned kullgassproduksjonen. Etter oljekrisen i 1973 ble lettbensinen dyrere, samtidig som verket hadde store vedlikeholdskostnader. I 1980 vedtok bystyret i Bergen å avslutte gassproduksjonen og i 1985 ble gassverket lagt ned. Mange av fotografiene i arkivet etter Bergen Gassverk tatt av John Irminger. Irminger var direktør for gassverket fra 1919 til 1951 og en dyktig amatørfotograf.